Zasady rekrutacji

 Przedszkole Samorządowe 30

Szanowni Rodzice!

Informujemy iż w związku ze zbliżająca się rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 zapraszamy na dzień otwarty, który odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. (czwartek) w godzinach 9.00 – 17.30. W tym dniu prosimy zabrać obuwie na zmianę.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

 

od 6.04. do 13.04.

w godzinach pracy przedszkola

 

 

od 01.06. do 06.06.

w godzinach pracy przedszkola

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r.  

 

 

do 18.04.

do godz. 12.00

 

 

 

do 09.06

do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

20.04.

do godz. 15.00

 

14.06.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia poprzez podpisanie umowy  

od 21.04. do 25.04.

w godzinach pracy przedszkola

 

od 19.06. do 21.06.

w godzinach pracy przedszkola

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

26.04.

do godz. 15.00

 

22.06.

do godz. 15.00

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2017/2018

Informujemy, iż rekrutacja do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2017/2018, z uwagi na zmiany w prawie oświatowym, rozpocznie się w 6 kwietnia 2017 r. Wszelkie informacje na niniejszy temat umieszczone zostaną na stronie internetowej www.bialystok.plzakładkaDla mieszkańców” – zakładkaEdukacja” – zakładkaRekrutacja” – zakładkaNabór do przedszkoli i oddziałów 0

Jednocześnie informujemy, iż czas składania wniosków do przedszkoli samorządowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie wynosił około tygodnia. Zakończenie przyjmowania wniosków planowane jest przed Świętami Wielkanocnymi.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO „RADOSNEGO” PRZEDSZKOLA.

Dyrektor Małgorzata K. Maksim

Rada Pedagogiczna