Zasady panujące w przedszkolu

1. Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30 – 18.00.
Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00 – 13.00.
2. Dzieci do przedszkola przyprowadza się w godzinach 6.30 – 8.00.
3. Dzieci odbierają rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby pełnoletnie wskazane przez rodziców w pisemnym upoważnieniu podpisanym przez oboje rodziców.
4. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe.
5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
6. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.

Wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach.

Dodaj komentarz