Ramowy Rozkład Dnia

6:30-7:30 Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.
7:30-8:00 Ćwiczenia poranne, ze śpiewem, przy muzyce, zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Obserwacja pedagogiczna. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci.
8:00 – 8:30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.
8:30 – 9:00 Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku, zabawy dowolne.
9:00 – 10:00 Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.
10:00 – 10:15 Czynności samoobsługowe dzieci związane z przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze.
10:15 – 11:10 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. (w przypadku nieodpowiedniej pogody-gry i zabawy ruchowe w salach)
11:10 – 11:30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.
11:30 – 12:00 Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.
12.00-12.15 Czynności samoobsługowe w łazience związane z myciem zębów.
12:00 – 14:00 Poobiedni relaks (gr. I i II).
12:15 – 13:00 Zabawy dowolne, dydaktyczne, organizowane w sali lub ogrodzie.
13:00 – 14:00 Udział w zajęciach dodatkowych wg grafiku zajęć.
14.00 – 14.15 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do podwieczorku.
14:15– 14:30 Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.
14:20 – 15:30 Udział w zajęciach dodatkowych wg grafiku zajęć.
15.30 – 18.00 Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

Dodaj komentarz