Podstawa Programowa

Przedszkole samorządowe nr 30 im. św.  Jana Pawła II

Zapraszamy do zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego:

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/05/zalacznik_nr_1_pp_wychowania_przedszkolnego_do_podpisu.pdf

Przedszkole samorządowe nr 30 im. św.  Jana Pawła II