Przedszkole Samorządowe 30

„PRZYWITAJ WIOSNĘ PIOSENKĄ”

„Wiosenny Mini Playback Show”
Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 30
im. Św. Jana Pawła II – Radosne w Białymstoku, ul. Piastowska 1A.
CELE :
⦁ prezentacja zdolności wokalnych;
⦁ motywowanie rodziców do rozwijania talentów u dzieci;
⦁ rozwijanie kreatywności dzieci i rodziców poprzez twórczość artystyczną;
⦁ zachęcanie dzieci i rodziców do radosnego przywitania Wiosny;

REGULAMIN :
1.Mini Playback Show adresowany jest do dzieci i rodziców wszystkich grup;
2. Należy wybrać dowolną piosenkę, którą dziecko samodzielnie zaśpiewa podczas uroczystego przywitania
„Wiosny” w dniu 20 marca.
3. Podkład muzyczny wraz z tytułem i wykonawcą piosenki należy dostarczyć w formie CD lub pendrive do pań z grupy I-Krasnale do 14 marca 2019r.
4. Wszystkie dzieci biorące udział w wiosennym koncercie otrzymają od organizatorów ciekawe nagrody.

Zachęcamy do udziału w Mini Playback Show
i czekamy na kreatywne stylizacje

Dodatkowych informacji udzielają nauczycielki
gr. I Iwona Kozłowska, Ewa Szczęsnowicz

Przedszkole Samorządowe 30

Sprawozdanie z realizacji

IX  edycji konkursu „Po śladach przeszłości ku nowym dniom”

i X edycji koncertu „Po śladach przeszłości ku nowym dniom”

            Dnia 18 maja 2016 roku w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  odbył się koncert z okazji 96 rocznicy urodzin wielkiego Polaka Świętego Jana Pawła II. Wystąpili w nim laureaci IX edycji konkursu pod hasłem „Po śladach przeszłości ku nowym dniom”. Organizatorami jak co roku byli: Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II ,,Radosne” w Białymstoku, Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku i Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku. Patronat nad koncertem objęli: Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Edward Ozorowski – Metropolita Białostocki, Andrzej Meyer – Wojewoda Podlaski, Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator Oświaty, Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku oraz Mieczysław Baszko – Marszałek Województwa Podlaskiego. Placówki oświatowe, które wzięły udział to: Zespół wokalny z Gimnazjum w Zespole Szkół im. Świętego Jana Pawła II w Kleosinie, Zespół wokalny z Publicznego Gimnazjum Nr 1      w Białymstoku, Chór z PG Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Świętego Jana                  w Białymstoku, Kinga Kruk, Dominika Sykała z PG Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego        w Białymstoku, Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, Julia Zajkowska ze Szkoły Podstawowej Nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku, Julia Niesteruk, Natalia Steckiewicz z SP Nr 43 w Białymstoku, Zespół wokalno – taneczny ze Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi         w Białymstoku, Jakub Rogacz, Mateusz Właźniak ze Szkoły Podstawowej Nr 49                   w Białymstoku, Zespół „Dzwoneczki” z Przedszkola Samorządowego Nr 30 im Świętego Jana Pawła II w Białymstoku „Radosne”, Zespół wokalno-instrumentalny z Przedszkola Samorządowego Nr 58 Integracyjnego w Białymstoku, Zespół wokalny „Rumianki”               z  Przedszkola Samorządowego Nr 77 im. Simony Kossak w Białymstoku. Piękną oprawę, poczęstunek i nagrody organizatorzy jak co roku zawdzięczają sponsorom, którymi w tym roku byli: Pan Bohdan Józef Paszkowski Wojewoda Podlaski, Pan Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego, Pan Tadeusz Truskolaski- Prezydent Miasta Białegostoku, Pan Mariusz Krzysztof Gromki – Przewodniczący Rady Miasta Białegostoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku, Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału w Białymstoku, Pan Bernard  Banaszuk – Prezes „Benkowski Publishing & Balloons Sp. z.o.o.”, Grupa CHORTEN – Grupa Sklepów Spożywczych, Wydawnictwo „Podręcznikarnia”, Państwo Agnieszka i Michał Kryszeń – właściciele cukierni „Kryszeń”, Pani Ewa Mojsa – Notariusz  w Białymstoku,  Pan Marcin Łuszczewski – Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku, Zespół Szkół Integracyjnych nr 1, Rada Rodziców PG Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku, Rada Rodziców z Przedszkola Samorządowego nr 30 w Białymstoku. Koncert „Po śladach przeszłości ku nowym dniom” wyreżyserowała pani Lila Gudel, prezentację multimedialną przygotował  pan Adam Hyży, który również zajął się obsługą urządzeń akustycznych i wizualnych, prowadzili go pani Anna Sajkowicz  i pan Dariusz Kukiełka. Obsługą techniczną zajęli się: Marta Anna Wasilczuk, Małgorzata Walenda, Alicja Łobanowska, Leszek Konopka, Karol Kuczyński. Nad całą organizacją Koncertu czuwała Małgorzata Krystyna Maksim, a wspierali ją Maria Pawełko, Piotr Górski, Renata Flis. Po uroczystym wręczeniu nagród uczestnicy Koncertu zaśpiewali wspólnie „Barkę” – ulubioną pieśń Patrona oraz zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Przedszkole Samorządowe 30

Sprawozdanie z realizacji

IX   edycji konkursu plastycznego „Radosna Rodzina”

W roku szkolnym 2015/2016 Przedszkole Samorządowe Nr 30 im.  Świętego Jana Pawła II  „Radosne” zorganizowało IX  edycję konkursu plastycznego o zasięgu wojewódzkim. Konkurs jest adresowany do dzieci 4-6 letnich z placówek przedszkolnych województwa podlaskiego. Celem konkursu jest: – krzewienie wartości opartych na wartościach głoszonych przez Patrona Świętego  Jana Pawła II: dobro, miłość, przyjaźń, rodzina, tolerancja, szacunek; – rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności dziecka podczas wykonywania prac różnymi technikami plastycznymi; – rozwijanie indywidualnych uzdolnień plastycznych małych artystów; wzmacnianie wiary we własne możliwości. W tym roku obchodzimy 1050 rocznicę Chrztu Polski w związku z tym nasze przedszkole postanowiło włączyć się  i uczcić to wydarzenie  promując wartość szczęśliwej rodziny jako jeden z  celów konkursu.  Polska kultura , system wartości a  także rodzina są owocem przyjęcia chrztu św przez księcia Mieszka  I i  naszych praojców. W związku z tym mamy prawo do dumy i  dlatego  IX edycja konkursu nosi nazwę: „Radosna rodzina – szczęśliwe dziecko”. Na konkurs wpłynęło 50  prac z 13  placówek województwa podlaskiego. Honorowy Patronat objęli: J.E. Arcybiskup Metropolita Białostocki, Podlaski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Białegostoku. W   IX   edycji   konkursu    nagrodzono    18   prac.   Komisja    wyłoniła   3   nagrody   i  15  wyróżnień.   Uroczyste  wręczenie   nagród   odbyło   się   dnia   25.05.2016 r. w Przedszkolu Samorządowym  Nr 30 im Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku. Na uroczystość wręczenia nagród zaproszeni byli przedstawiciele instytucji, które objęły konkurs honorowym patronatem. Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu uświetnił występ  koła tanecznego  „Buźki ” z naszego przedszkola. Po uroczystym wręczeniu nagród mali laureaci zostali zaproszeni do obejrzenia galerii nagrodzonych prac oraz na słodki poczęstunek.

Przedszkole Samorządowe 30

Sprawozdanie z realizacji II turnieju wiedzy O tym jak Jan Paweł II kilkadziesiąt razy okrążył kulę ziemską – dlaczego odwiedził Gniezno?”

W roku szkolnym 2015/2016 Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II  „Radosne” w Białymstoku zorganizowało II edycję turnieju wiedzy. Konkurs jest adresowany do  dzieci  5-6 letnich  z   placówek  przedszkolnych  województwa  podlaskiego z Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Celem konkursu jest: – poznanie życiorysu Karola Wojtyły, – poznanie ważniejszych wydarzeń z pontyfikatu Jana Pawła II, – rozbudzanie ciekawości życiem Jana Pawła II, – kształtowanie postawy szacunku dla Papieża Polaka, – pielęgnowanie pamięci o Patronie, – pokonywanie  nieśmiałości i wyzbywanie się kompleksów, – zaspokajanie potrzeby uznania i poczucia własnej wartości. Do turnieju przystąpiło 5  placówek z województwa podlaskiego. Honorowy Patronat objęli: J.E. Arcybiskup Metropolita Białostocki,  Podlaski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Białegostoku. Turniej, jak i uroczyste wręczenie nagród odbyło się dnia 10.05.2016 r. w Przedszkolu Samorządowym Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku. Na uroczystość wręczenia nagród zaproszeni byli przedstawiciele instytucji, które objęły konkurs honorowym patronatem. Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu uświetnił występ dzieci z koła wokalnego „Dzwoneczki”.

Dodaj komentarz