Ogłoszenia

Przedszkole Samorządowe 30

WITAMY SERDECZNIE

WSZYSTKICH RODZICÓW – INTERNAUTÓW NASZYCH WYCHOWANKÓW

W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 Drodzy Rodzice!

*13.12.2017r. ( środa) o godzinie 9:30,wyjście grupy V do Muzeum Historycznego przy ul.Warszawskiej-koszt 3zł

*13.12.2017r. godz.16.15 (środa)-zabranie Przedstawicieli Rady Rodziców.

       *18.12.2017r.(poniedziałek) o godzinie 16.00 ,odbędą się Jasełka  w wykonaniu dzieci z koła teatralnego i wokalnego.                

                                                                                                 ZAPRASZAMY

                                                                                Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Przedszkole Samorządowe 30 

 

Szanowni Rodzice!

                                           Zapraszamy do X Edycji Akcji

                                       ,,I Ty możesz zostać Mikołajem”.

Akcja ma na celu wsparcie potrzebujących rodzin z naszego przedszkola w godnym spędzeniu ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.

W tym celu zwracamy się z serdeczną prośbą o przynoszenie do organizatorów :

  • zabawek i książek
  • ubrań (czystych używanych, w dobrym stanie, rozmiar od 3-7 lat)
  • słodkości
  • dowolny „Dar Serca”

Prosimy o dostarczenie zebranych rzeczy do dnia 15.12.2017r.

 Serdecznie dziękujemy za hojność i dobre serce.

Organizatorzy:   Iwona Kozłowska gr. V ,Mariola Brzozowska.gr. V, Justyna Andruszkiewicz  gr. IV

 

 


 

Przedszkole Samorządowe 30

SZANOWNI RODZICE!

           Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/507/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez  Gminę  Białystok,  rodzice mogą  starać się  o obniżenie  opłat za korzystanie z usług przedszkola:

  • o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które został przyznany zasiłek rodzinny;
  • o 50% na dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych indywidualnych lub zespołowych;
  • o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny”.

Rodzice,  którzy będą starać się  o  obniżenie  opłaty  stałej za korzystanie z usług przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 zobowiązani są przedłożyć dyrektorowi przedszkola dwa razy do roku decyzję o otrzymaniu zasiłku rodzinnego w następujących terminach:

– do końca sierpnia 2017r. (decyzje będą ważne do końca października 2017r.)

– do końca listopada 2017r. (decyzje będą ważne do października 2018r.)

       Nie złożenie decyzji w/w terminach skutkuje uniemożliwieniem skorzystania z obniżenia opłaty.

       W przypadku utracenia prawa do otrzymywania zasiłku rodzinnego rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola.

       Decyzje  prosimy  składać  w  sekretariacie    lub u intendenta w przedszkolu.     

        Natomiast   w  przypadku    dziecka     uczestniczącego

w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” podstawą obniżenia opłaty jest podanie numeru dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie (numeru karty BKDR).

 

Przedszkole Samorządowe 30

Szanowni Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z ofertą ubezpieczeniową dla Państwa dzieci na rok szkolny 2016/2017.

Ubezpieczenie dzieci na rok 2016/2017

Przedszkole Samorządowe 30

SZANOWNI RODZICE!

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, rodzice mogą starać się o obniżenie opłat za korzystanie z usług przedszkola: • o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które został przyznany zasiłek rodzinny; • o 50% na dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych indywidualnych lub zespołowych; • o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny”. Podstawą obniżenia opłaty jest złożenie oświadczenia o otrzymaniu zasiłku rodzinnego lub otrzymaniu orzeczenia z poradni psych. – pedagogicznej, które można pobrać w sekretariacie. Oświadczenie należy złożyć w terminie do 31 sierpnia 2016r. Nie złożenie oświadczenia w/w terminie skutkuje uniemożliwieniem skorzystania z obniżenia opłaty. Natomiast w przypadku dziecka uczestniczącego w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” podstawą obniżenia opłaty jest podanie numeru dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie (numeru karty BKM).

Przedszkole Samorządowe 30

Zapisz

Zapisz