Ogłoszenia

Przedszkole Samorządowe 30

WITAMY SERDECZNIE

WSZYSTKICH RODZICÓW – INTERNAUTÓW NASZYCH WYCHOWANKÓW

W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Przedsięwzięcia w PS 30 na maj 2018 r.

 

Przedszkole Samorządowe 30

DRODZY RODZICE

24.05.2018 r. (czwartek) – Dzień Mamy w grupie IV, godz. 16.00.

28.05.2018 r. (poniedziałek) – wizyta Straży Miejskiej w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, od godz. 9.00.

28.05.2018 r. (poniedziałek) – Dzień Mamy w grupach I i II, godz. 16.00.

29.05.2018 r. (wtorek) – Konkurs recytatorski „Przedszkolaki to dbające    o zdrowie dzieciaki”, grupa VI, godz. 12.00.

29.05.2018 r. (wtorek) – Dzień Mamy w grupie III, godz. 16.00.

Przegląd wiedzy o Janie Pawle II został przełożony na dzień 13.06.2018r. o godz.10.00.

Występ z okazji dnia Mamy i Taty w grupach V i VI odbędzie się w trakcie Festynu Rodzinnego dnia 16.06.2018 r. (sobota).

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

 

 

 

Miło jest nam poinformować, iż nasza nauczycielka

pani Justyna Andruszkiewicz została nominowana w plebiscycie Kuriera Porannego

w kategorii „Nauczycielka przedszkola 2018 roku”. Zapraszamy do głosowania.

Przedszkole Samorządowe 30

 

 

Przedszkole Samorządowe 30

 Drodzy Rodzice!

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o pomoc i wsparcie dla Weroniki Tarasiuk-absolwentki naszego przedszkola, która zachorowała na ostrą białaczkę.  Prosimy o dołączenie się do naszej akcji. Będziemy wdzięczni za każde Państwa wsparcie. Wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się pomóc naszej Weronice.

                                                                                               Dziękujemy

Dyrektor i Rada Pedagogiczna  Przedszkola Samorządowego Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku

 https://www.kawalek-nieba.pl/weronika-tarasiuk/

 

Przedszkole Samorządowe 30

 SZANOWNI RODZICE!

           Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/507/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez  Gminę  Białystok,  rodzice mogą  starać się  o obniżenie  opłat za korzystanie z usług przedszkola:

  • o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które został przyznany zasiłek rodzinny;
  • o 50% na dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych indywidualnych lub zespołowych;
  • o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny”.

Rodzice,  którzy będą starać się  o  obniżenie  opłaty  stałej za korzystanie z usług przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 zobowiązani są przedłożyć dyrektorowi przedszkola dwa razy do roku decyzję o otrzymaniu zasiłku rodzinnego w następujących terminach:

– do końca sierpnia 2017r. (decyzje będą ważne do końca października 2017r.)

– do końca listopada 2017r. (decyzje będą ważne do października 2018r.)

       Nie złożenie decyzji w/w terminach skutkuje uniemożliwieniem skorzystania z obniżenia opłaty.

       W przypadku utracenia prawa do otrzymywania zasiłku rodzinnego rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola.

       Decyzje  prosimy  składać  w  sekretariacie    lub u intendenta w przedszkolu.     

        Natomiast   w  przypadku    dziecka     uczestniczącego

w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” podstawą obniżenia opłaty jest podanie numeru dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie (numeru karty BKDR).

 

Przedszkole Samorządowe 30

 

 

 

Zapisz

Zapisz