Ogłoszenia

Przedszkole Samorządowe 30

WITAMY SERDECZNIE

WSZYSTKICH RODZICÓW – INTERNAUTÓW NASZYCH WYCHOWANKÓW

W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Przedszkole Samorządowe 30

Uwaga Rodzice przyszłych przedszkolaków!

Rekrutacja 2018/2019

 

Przedszkole Samorządowe 30

                                                           Drodzy Rodzice!

20.02.2018 r.(wtorek)- o godz.9.40 ,wyjazd podstawionym autokarem do teatru grup: III, IV, V i VI na przedstawienie pt. „Baltazar”, aula Wydziału Psychologii i Pedagogiki, ul. Świerkowa 20.Prosimy o przyprowadzenie dzieci do godz.8.00.Koszt 16 zł.

                                                                 Nauczycielki grup starszych

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA W PS 30  NA LUTY

12.02.2018- kino sferyczne, film pt. „Jak księżyc do słońca w gości się udał”, podział na grupy od godziny 9.00.

15.02.2018- konsultacje indywidualne z rodzicami od godz. 16.00, grupa I Krasnale

15.02.2018- konsultacje indywidualne z rodzicami od godz. 15.30, grupa II Misie

15.02.2018- konsultacje indywidualne z rodzicami od godz. 15.30, grupa IV Tygryski

15.02.2018- konsultacje indywidualne z rodzicami od godz. 15.30, grupa VI Sówki

16.02.2018- konsultacje indywidualne z rodzicami od godz. 16.15, grupa III Smerfy

16.02.2018- konsultacje indywidualne z rodzicami od godz. 15.30 , grupa V Tęczowe Rybki

20.02.2018- wyjazd do teatru grup III, IV, V i VI na przedstawienie pt. „Baltazar”, aula Wydziału Psychologii i Pedagogiki, ul. Świerkowa 20, godzina 10.00.

21.02.2018 godz. 9.00-wyjście grupy V i VI do szkoły podstawowej Nr 19, w celu obejrzenia lekcji pokazowej dla przyszłych uczniów.

Przedszkole Samorządowe 30

 SZANOWNI RODZICE!

           Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/507/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez  Gminę  Białystok,  rodzice mogą  starać się  o obniżenie  opłat za korzystanie z usług przedszkola:

  • o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które został przyznany zasiłek rodzinny;
  • o 50% na dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych indywidualnych lub zespołowych;
  • o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny”.

Rodzice,  którzy będą starać się  o  obniżenie  opłaty  stałej za korzystanie z usług przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 zobowiązani są przedłożyć dyrektorowi przedszkola dwa razy do roku decyzję o otrzymaniu zasiłku rodzinnego w następujących terminach:

– do końca sierpnia 2017r. (decyzje będą ważne do końca października 2017r.)

– do końca listopada 2017r. (decyzje będą ważne do października 2018r.)

       Nie złożenie decyzji w/w terminach skutkuje uniemożliwieniem skorzystania z obniżenia opłaty.

       W przypadku utracenia prawa do otrzymywania zasiłku rodzinnego rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola.

       Decyzje  prosimy  składać  w  sekretariacie    lub u intendenta w przedszkolu.     

        Natomiast   w  przypadku    dziecka     uczestniczącego

w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” podstawą obniżenia opłaty jest podanie numeru dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie (numeru karty BKDR).

 

Przedszkole Samorządowe 30

 

 

 

Zapisz

Zapisz