Zasady PPZ

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

Sprawozdanie z projektu „Działajmy razem” realizowanego w Przedszkolu Samorządowym nr 30 im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku w roku szkolnym 2014/2015.

W  roku  szkolnym  2014/2015 nasze  Przedszkole  zrealizowało  szereg  przedsięwzięć  dotyczących  kształtowania  zdrowego  stylu  życia   wśród  dzieci, rodziców, personelu  przedszkola.

W  wyniku  zdiagnozowania  słabych  stron  nasza  uwaga    skupiła się  na  działaniach  mających  na  celu  zmianę  nawyków  żywieniowych  i  stosowanie  racjonalnego  żywienia  wśród  całej  społeczności  przedszkolnej, oraz  na  poprawie  stanu  sprawności  ruchowej  dzieci  i aktywnego  spędzania  wolnego  czasu.

Wyniki  diagnozy  pozwoliły  nam  na  wyłonienie  problemu  priorytetowego, oraz  opracowanie  planu  działań  zmierzającego  do  jego  rozwiązania.

Problem został wybrany przez zespół promocji zdrowia poszerzony o nauczycielki poszczególnych grup i zaakceptowany na posiedzeniu członków rady pedagogicznej.

Problem priorytetowy:

Niewielka  liczba rodziców uczestniczy aktywnie w życiu przedszkola.

Uważamy, że  bez dobrej współpracy z rodzicami praca przedszkola jest niepełna, mniej skuteczna.

W związku z tym opracowaliśmy projekt pt. „Działajmy razem”, który miał zintegrować działania na rzecz  przedszkola pracowników,  rodziców i rodzin wychowanków

 PROJEKT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 30

IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II „RADOSNE” W BIAŁYMSTOKU 

Temat: „Działajmy razem”

Autorzy: zespół ds. promocji zdrowia

Cel: Celem projektu jest zintegrowanie działań na rzecz przedszkola pracowników, rodziców, rodzin wychowanków.

Cele szczegółowe:

 • Aktywizacja całego środowiska przedszkolnego
 • Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa
 • Tworzenie koalicji na rzecz dobrego współdziałania, rozwijanie umiejętności współpracy na rzecz przedszkola
 • Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
 • Ujednolicenie oddziaływań rodziny i przedszkola

Zespół zadaniowy: nauczyciele, rodzice

Osoby wspierające:

 • Rodzice
 • Pracownicy przedszkola: kucharki, intendent, woźne

Termin realizacji: XII – VI 2015r.

Uczestnicy: dzieci, rodzice, pracownicy przedszkola

Sposób realizacji: działania Klubu Rodzica, comiesięczne spotkania, rodzinne gotowanie, rozgrywki sportowe, spartakiada, dyskusja na posiedzeniu zespołu ds. żywienia: „Jak wielki wpływ na rozwój dziecka ma ujednolicenie rodziny i przedszkola?”, piknik, festyn, ulotka, gazetka, zdjęcia,  plakat.

Prezentacja: czerwiec, zrealizowane działania, prezentacja multimedialna, krótkie informacje, zbiór przepisów – strona internetowa. 

Podsumowanie, ewaluacja

Podsumowania projektu dokonał zespół ds. promocji zdrowia .

Harmonogram pracy

Zadania Termin Odpowiedzialni Uwagi
Popołudnie piękności 11.12.14r. Zespół Klubu Rodzica zrealizowano
Jasełka dla Rodziców 15.12.14r. Nauczycielki zrealizowano
Warsztaty kulinarne 11.03.15r. Zespół Klubu Rodzica, zespół promocji zdrowia zrealizowano
Rajd rowerowy IV Nauczycielki Nie zrealizowano
Wieczornica o Świętym Janie Pawle II 08.04.15r. Nauczycielki, rodzice zrealizowano
Festyn rodzinny 30.05.15r. Personel przedszkolny, rodzice zrealizowano
Mecz piłkarski V Zespół promocji zdrowia Nie zrealizowano
Wycieczka w plener 14.06.15r. Zespół promocji zdrowia, rodzice zrealizowano

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE ROK SZKOLNY 2013/2014

Działania podjęte w ramach programu „Przedszkole promujące zdrowie”: 

W roku szkolnym 2013/2014 w naszym przedszkolu realizowana była Innowacja Pedagogiczna ,,Przedszkolaki poznają nowe smaki” opracowana przez nauczycielki J. Gałęziewicz i I. Kozłowską. Innowacja została oficjalnie zatwierdzona do realizacji we wrześniu 2013 r. przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Nadrzędnym celem naszej innowacji jest poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, zachowań konsumenckich oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej i świadomego wyboru.
Pragniemy zachęcić dzieci w wieku przedszkolnym do zdrowego stylu życia oraz spostrzegania świata wszystkimi zmysłami według hasła: „Przedszkolaki zmysłami poznają nowe smaki”.
Innowacja prowadzona była we współpracy z Zespołem Szkół Gastronomicznych (nauczycielami i uczniami). Od września do maja, raz w miesiącu odbywały się spotkania w grupach III, IV i V, podczas których dzieci miały możliwość samodzielnie przygotować następujące potrawy:

– Śniadanie

– Wycieczka do Zespołu Szkół Gastronomicznych
– Kolorowe kanapki

– Sałatka brokułowa i owocowa
– Pyszne pierniczki
– Zdrowe zapiekanki
– Owocowe szaszłyki
– Pizza włoska – Deser owocowy – galaretka
Realizacja Innowacji zakończyła się z dniem 30.05.2014 r.

Dziękujemy Państwu za aktywną współpracę.

Jolanta Gałęziewicz, Iwona Kozłowska.

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE  ROK SZKOLNY 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 nasze przedszkole podjęło działania mające na celu przystąpienie placówki do sieci szkół promujących zdrowie. Koncepcja takiej instytucji narodziła się w Europie w latach 80-tych. Polska została przyjęta do europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w 1992 roku jako jeden z siedmiu pierwszych krajów. Uczestniczymy więc w ogólnoświatowych wysiłkach dla tworzenia dobrej edukacji, wzmacniającej potencjał zdrowotny dzieci, ich rodziców oraz pracowników przedszkola.

Przedszkole Promujące Zdrowie to miejsce, w którym żyje, pracuje, uczy się i bawi wielu ludzi, obowiązują w nim specyficzne normy, prawa i obowiązki.

Społeczność przedszkolna ( dzieci i pracownicy):

 1. Podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia przez:
 • zmianę zachowań zdrowotnych,
 • tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego.
 • edukację zdrowotną,
 • rozwój osobisty, społeczny i zawodowy.
 • otwartość i dialog,
 • partnerstwo,
 • współdziałanie.
 1. Uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć
 2. Zachęcają innych w swym otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podobnych działań

Podstawą pracy Przedszkola Promującego Zdrowie jest integracja całej społeczności przedszkolnej. Przyjazna atmosfera, dobre samopoczucie, bezpieczeństwo, właściwe interakcje to nieodłączne elementy pracy tych placówek.

O zdrowiu naszym i naszej rodziny w znacznej mierze decydujemy sami – zależy to od naszego stylu życia. Niestety niekorzystnie zmienione zwyczaje żywieniowe i coraz to bardziej siedzący tryb życia powodują duże zagrożenie dla naszego zdrowia, a w konsekwencji choroby i krótsze życie. Dlatego zastanówmy się, ile korzyści osiągniemy wprowadzając nawet nieznaczne zmiany w naszym postępowaniu. Warto jest zmobilizować całą rodzinę równocześnie, gdyż ułatwi to wprowadzenie zmian. Poprawa stylu życia będzie najskuteczniejsza poprzez osobiste zaangażowanie i dawanie dobrego przykładu, a nie ustne przekazywanie zaleceń. Należy przyzwyczaić się do zdrowego stylu życia i zmiany wprowadzić na stałe.

W stylu życia najważniejsze jest zdrowe odżywianie , aktywność fizyczna oraz równowaga psychiczna.

Na podstawie diagnozy potrzeb i oczekiwań, wynikających z ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, pracowników niepedagogicznych naszej placówki, a także obserwacji rzeczywistości przedszkolnej nakreślone zostały niżej podane kierunki działań:

 • prawidłowe odżywianie się, promocja zdrowia
 • przyjazna atmosfera w przedszkolu, prawidłowe relacje międzyludzkie
 • ruch w życiu człowieka, zdrowy styl życia

Kierunki te wyznaczają tematykę codziennych i tygodniowych zajęć w przedszkolu, organizację różnorodnych spotkań , wycieczek, spacerów, itp. oraz szeregu innych działań, które podejmujemy w celu osiągnięcia głównego założenia.

Treści prozdrowotne włączone zostały do codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej przedszkola.

Naszym celem jest stworzenie przedszkola zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego, zapewniającego wszechstronny rozwój całej społeczności przedszkolnej i promującej zdrowy styl życia, poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu i podejmowanie działań dla zdrowia.

Co każdy rodzic wiedzieć powinien o żywieniu i aktywności fizycznej:

koło zdrowia

Zasady zdrowego żywienia – Dziesięcioro przykazań zdrowotnych:

 1. Codzienna aktywność fizyczna i odpowiednia dieta jest kluczem do zdrowia. Przede wszystkim strzeż się nadwagi i otyłości.
 2. Podstawą prawidłowej diety jest różnorodność spożywanych produktów. Jedz 3 – 5 posiłków dziennie, w tym koniecznie śniadanie. Pamiętaj, że przerwy między posiłkami nie powinny być dłuższe niż 4 godziny.
 3. Znaczną część Twojej codziennej diety powinny stanowić warzywa.

Codziennie jedz również owoce.

 1. Pełnoziarniste produkty zbożowe (np. chleb razowy czy pełnoziarnisty, grube kasze) powinny być dla Ciebie głównym źródłem energii.
 2. Codziennie co najmniej dwa razy dziennie spożywaj mleko i jego przetwory: jogurty, kefiry czy sery.
 3. Spożywaj mniej tłuszczów zwierzęcych, więcej roślinnych, szczególnie oleju rzepakowego i margaryn miękkich.
 4. Spożywaj głównie mięso drobiowe, ryby oraz nasiona roślin strączkowych
 5. grochu, fasoli czy soi, ograniczaj spożycie tłustego mięsa czerwonego.
 6. W codziennej diecie ograniczaj spożycie cukru i soli.
 7. Dostarczaj organizmowi wystarczającą ilość płynów (głównie wody) – minimum 2 litry dziennie.
 8. Unikaj alkoholu.

 

 

Dodaj komentarz