Dyrektor i Kadra

 LOGO_mini

Dyrektorem Przedszkola jest mgr Małgorzata Krystyna Maksim. W przedszkolu pracuje 13 nauczycieli. Wykształcona kadra pedagogiczna, stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia: studia, warsztaty i kursy kwalifikacyjne, doskonalące i pedagogiczne. W roku szkolnym 2012/2013 wszystkie nauczycielki ukończyły kurs ,,Trening skutecznego myślenia według Thomasa Gordona”. scan 2 Nadrzędnym celem naszej pracy jest szczęście i uśmiech dziecka. Doskonale rozumiemy potrzeby i problemy naszych wychowanków, wspieramy ich rozwój emocjonalny i intelektualny, dbamy o osiągnięcie wysokiego poziomu wiedzy niezbędnej w dalszej edukacji.

Dodaj komentarz