Rada Rodziców

Nasza Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

Przewodnicząca Rady Rodziców: pani Małgorzata Kuczyńska

 

Dodaj komentarz