Podziękowania

 Szanowni Rodzice!!!

Serdecznie dziękujemy wszystkim wspaniałym Rodzicom z naszego przedszkola za trud i zaangażowanie w życie przedszkolnej społeczności. Szczególne zaś podziękowania kierujemy w stronę:

  • Pani Natalii Cylwik;
  • Pani Urszuli Bajena
  • Państwa Ewy i Macieja Aleksiejczuk
  • Państwa Izabeli i Jarosława Lewkowicz
  • Państwa Agnieszki i Piotra Ciborowskich
  • Pana Mariusza Rydzewskiego
  • Pani Kamili Andrzejuk
  • Pana Jacka Lachowskiego
  • Pani Anny Zawistowskiej
  • Pani Anny Lul

Dyrektor i cała Społeczność Przedszkola  Samorządowego Nr 30 im.Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku.

kiss